hoi_nu_tri_thuc_1
Nữ trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo

HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

20-01-2022

Tôn chỉ, mục đích

 

1. Hội Nữ trí thức Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nữ trí thức Việt Nam.

 

2. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết nữ trí thức Việt Nam, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

 

Nhiệm vụ của Hội

 

1. Thực hiện công tác vận động nữ trí thức:

 

a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và phẩm chất đạo đức của nữ trí thức;

 

b) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tới đội ngũ nữ trí thức Việt Nam trong nước và ngoài nước; vận động  nữ trí thức tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

 

c) Nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nữ trí thức.

 

2. Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các nữ trí thức trẻ có triển vọng; tôn vinh các nữ trí thức tài năng.

 

3. Bảo vệ các quyền hợp pháp về nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo của hội viên khi tham gia hoạt động Hội.

 

4. Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến nữ trí thức theo quy định của pháp luật.    

 

5. Thực hiện vai trò là thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

 

a) Thực hiện Điều lệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

 

b) Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết các tầng lớp phụ nữ;

 

c) Phát huy vai trò, năng lực của nữ trí thức trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hỗ trợ các đối tượng phụ nữ khác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nâng cao nhận thức mọi mặt nhằm góp phần phát triển phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;  

 

d) Phản ảnh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ nữ trí thức với Đảng, Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

6. Tăng cường hợp tác với các Hội tương ứng của các quốc gia, tổ chức trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Thư viện ảnh

Xem toàn bộ
frijul03151917gmt07002020_vwuoffice_bannerfrisep04162213ict2020_ntm_mtfrifeb21134940ict2020_1900thudec19103950ict2019_thujun27114339ict2019_frimar15065103gmt2019_ho_tro_pn_khoi_nghiepthudec19093829ict2019_frifeb22085300ict2019_an_toan_phu_nu_tre_em_copy

HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

Giấy phép số 103/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTÐT cấp ngày 2/8/2022

Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại: (024) 39.728.747 / Email: hoinutrithucvietnam@gmail.com

Người chịu trách nhiệm: TS. Phạm Thị Mỵ - Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Ghi rõ nguồn ® hointtvn.vn khi phát hành lại thông tin từ trang thông tin tổng hợp.