hoi_nu_tri_thuc_1
Nữ trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo

Một năm nhiều thành tựu của Nữ trí thức Việt Vam

02-01-2023

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nữ trí thức nhiệm kỳ 3 (2021-2026), với nhiều nỗ lực của BCH và các đơn vị thành viên tại các tỉnh thành phố, Hội Nữ trí thức VN đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng. Hội nghị Ban chấp hành vừa được tổ chức tại Hải Phòng ngày 29 và 30-12-2022 đã khẳng định điều đó, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để sớm khắc phục.

hvt_3866-pano-1431

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Nữ trí thức Việt Nam.


Tham dự Hội nghị, về phía đơn vị đăng cai là TP Hải Phòng có ông Lê Khắc Nam- Phó chủ tịch UBND TP, bà Vũ Thị Kim Liên- Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, bà Vũ Thị Hà – Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP; Về phía Hội Nữ trí thức VN có GS. TS. Lê Thị Hợp – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng Ban thường vụ và toàn thể ủy viên BCH Hội đến từ các tỉnh TP: Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Đồng Nai, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Thái Nguyên, Bắc Giang và các chi hội, các đơn vị thành viên.

Năm 2022 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam triển khai kế hoạch của toàn khóa và từng năm; xem xét, kiện toàn tổ chức ở các Ban chuyên môn, Văn phòng; thực hiện nhiệm vụ là hội thành viên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; triển khai Nghị quyết của Đại hội đến các Hội thành viên, các chi hội, đơn vị và hội viên.

hvt_3898-1433

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, cho biết sau một năm triển khai nghị quyết của Đại hội, BCH mong muốn các chi hội thành viên đóng góp để Hội ngày càng phát triển, và các hoạt động trong năm sau sẽ có nhiều hoạt động có ích hơn năm trước

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng đã nhấn mạnh: Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vai trò của đội ngũ nữ trí thức nói riêng và phụ nữ nói chung trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo ông Lê Khắc Nam, tỷ lệ nữ trí thức của thành phố có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, được phong hàm Phó giáo sư, Giáo sư được trẻ hóa và có tỷ lệ tăng dần ở những năm gần đây. Đó là một xu hướng phát triển đáng phấn khởi. Các nữ trí thức tham gia hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội, đảm nhận nhiều vị trí, trọng trách trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp từ thành phố đến địa phương.

hvt_3922-1434

Ông Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Phát biểu tại Hội nghị.

Nữ trí thức đã và đang đóng góp tích cực vào việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của thành phố; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình khoa học, văn hóa, nghệ thuật có giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, góp phần tích cực vào sự phát triển khoa học và công nghệ của thành phố.

hvt_3964-1503

TS Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội NTT VN

 

TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội NTT VN đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 - năm đầu tiên thực hiện của nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Một số hoạt động nổi bật như sau:

+ Kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

+ Tổ chức Hội nghị BTV lần thứ nhất và Hội nghị BCH Hội NTT VN nhiệm kỳ 2021-2026 lần thứ 2.

+ Lãnh đạo Hội làm việc với một số Chi hội và đơn vị.

+ Tăng cường phối hợp, đa dạng hóa nội dung hoạt động và vận động nguồn lực phục vụ hoạt động hội.

+ Tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những vấn đề Nhà nước và Hội LHPN VN yêu cầu.

+ Nâng cao vai trò của NTT trong NCKH, góp phần phát triển KT-XH của đất nước.

 + Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên về nghề nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các NTT trẻ tham gia tích cực các hoạt động khoa học và công nghệ, các hoạt động của hội, tôn vinh các NTT tài năng.

+ Đẩy mạnh truyền thông, tạo sự đồng thuận của XH trong thực hiện các nhiệm vụ Hội.

+ Tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường hoạt động đối ngoại.

+ Tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức thành viên Hội LHPN VN.

+ Kết quả hoạt động tại các Ban chuyên môn, các Hội, Chi hội.

Năm 2022 là năm đầu tiên Hội Nữ trí thức Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn lực hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa 3 đã kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy. Hội đã xây dựng và hoàn thiện thể chế và kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, Hội tăng cường phối hợp, đa dạng hóa nội dung hoạt động và vận động nguồn lực triển khai. Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những vấn đề Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu. Nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học công nghệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên về nghề nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các nữ trí thức trẻ tham gia tích cực các hoạt động khoa học và công nghệ các hoạt động của Hội, tôn vinh các nữ trí thức tài năng…

Tuy nhiên, so với kế hoạch, một số hoạt động vẫn chưa thể triển khai thực hiện đó là: Việc thành lập mới một số tổ chức nữ trí thức đang dừng ở bước chuẩn bị, chưa ra mắt. Việc ra mắt Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ và Đào tạo chậm tiến độ do chưa thuận về nhân sự chủ chốt.

Việc tham gia thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam chưa thực hiện được vì điều kiện chưa phù hợp; Hội thảo “Huy động nguồn lực cho tư vấn và phản biện xã hội” chưa tổ chức được, vì việc vận động nguồn lực cho hoạt động này còn nhiều khó khăn. Dừng dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng  mô hình chuỗi giá trị cho cây sacha inchi  bền vững tại 1 số vùng miền núi khó khăn tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số”, do tính khả thi của dự án không cao.

Năm 2022, Hội vẫn chưa được giao chủ trì đề tài, nhiệm vụ khoa học, mặc dù đã xây dựng đề án đề xuất với Hội LHPN Việt Nam từ năm 2021. Việc ký kết Chương trình phối hợp với Hội LHPN Việt Nam chưa thực hiện được; Chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể với những đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp như: Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam, Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga. Việc vận động nguồn lực cho hoạt động Hội còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại Hội nghị, các đại biểu thông qua báo cáo tổng kết năm 2022, đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2023.

 1. Tổ chức Vinh danh NTT ngành y dịp 27/2 và 8/3
 2. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Điều lệ Hội
 3. Ra mắt Trung tâm Phát triển KHCN và đào tạo
 4. Tổ chức Hội nghị KHCN toàn quốc lần thứ 3
 5. Tăng cường hỗ trợ các nữ khoa học thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước
 6. Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh NTT tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội và có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước và cộng đồng.
 7. Tổ chức Hội thảo, tập huấn theo kế hoạch.
 8. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài dự án và các nhiệm vụ khoa học được phân công đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
 9. Để chuẩn bị chủ trì Hội nghị APNN 2024 tại Việt Nam thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế. Triển khai thực hiện công tác đối ngoại. Tham dự Hội nghị Mạng lưới các Nhà khoa học nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tháng 6/2023 (APNN 2023) tại Mông Cổ.
 10. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và công tác kiểm tra theo kế hoạch.
 11. Tổ chức hội nghị BTV, BCH lần thứ 4, tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng 2024.
 12. Chỉ đạo các Hội, Chi hội tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ, đẩy mạnh phát triển tổ chức và Hội viên; thu nộp hội phí; Khai thác nguồn lực phục vụ hoạt động Hội.
 13. Phát triển tổ chức Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố (thêm 2 hội thành viên trong năm 2023).

 Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng đông đảo từ các đại biểu các tỉnh tham gia.

Cũng thông qua Hội nghị này Hội đã kiện toàn bổ sung 4 ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm: ThS. Nguyễn Thị Ái Vân - Chủ tịch Hội NTT Thừa Thiên Huế: ThS. Trần Thị Bích Ngọc - Chi hội trưởng, Chi hội NTT Đối ngoại: PGS. TS. Lê Thị Kim Phụng - Chi hội phó - Chi hội NTT ĐH Bách Khoa TP HCM: PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền Lương - Giám đốc TT tri thức bách khoa TP HCM.

Nhân dịp này Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 116 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.

Bên lề Hội nghị, nhờ sự kết nối của Hội NTT Hải Phòng và Hội LHPN Hải Phòng, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thăm Nhà máy xi măng Hải Phòng, Khu di tích Bạch Đằng Giang, Bảo tàng Xi măng HP, Bệnh viện Sản nhi quốc tế HP, Công ty Vilaco…

Hội nghị BCH lần đầu tiên tổ chức tại địa phương đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đây cũng là mô hình tốt mong được phát huy để các hội thành viên tại các địa phương cùng giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Một số hình ảnh tại Hội nghị 

hvt_3952-1439

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng quà cho Ông Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

hvt_4309-1445

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng quà Hội Nữ trí thức Hải Phòng.

hvt_4276-1455 

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng BCH khoá trước tặng hoa chúc mừng các thành viên BCH khoá mới. 

 hvt_4294-1442

Lãnh đạo Hội tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân năm 2022.

hvt_4303-1443

hvt_4306-1443

f42ac5236aceb290ebdf-1512

z4006566660208_db2116df2a7f3ac4383d252a6f6c1b84

z4006566678619_c53adf84f3f04d5b01945504ec7bbbca

z4006566675375_1ebbd9f7fa639d8b6ef0df9b6fc1e01c


PV

Thư viện ảnh

Xem toàn bộ
frijul03151917gmt07002020_vwuoffice_bannerfrisep04162213ict2020_ntm_mtfrifeb21134940ict2020_1900thudec19103950ict2019_thujun27114339ict2019_frimar15065103gmt2019_ho_tro_pn_khoi_nghiepthudec19093829ict2019_frifeb22085300ict2019_an_toan_phu_nu_tre_em_copy

HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

Giấy phép số 103/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTÐT cấp ngày 2/8/2022

Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại: (024) 39.728.747 / Email: hoinutrithucvietnam@gmail.com

Người chịu trách nhiệm: TS. Phạm Thị Mỵ - Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Ghi rõ nguồn ® hointtvn.vn khi phát hành lại thông tin từ trang thông tin tổng hợp.