hoi_nu_tri_thuc_1
Nữ trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo

Những mảng màu tương phản rõ rệt trong thực trạng công tác cán bộ nữ

29-07-2023
 Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cán bộ nữ được trẻ hóa, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu; ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số trong tổng số cán bộ nữ khá cao

 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cán bộ nữ được trẻ hóa, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu; ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số trong tổng số cán bộ nữ khá cao.

Tỷ lệ đội ngũ cán bộ nữ các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước

Báo cáo tổng quan thực trạng đội ngũ cán bộ nữ trong khu vực, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh thông tin: tính bình quân toàn quốc (bao gồm các tỉnh, thành và các đảng bộ trực thuộc Trung ương), tỷ lệ nữ cấp ủy 3 cấp nhiệm kỳ này đều tăng so với nhiệm kỳ trước và đạt chỉ tiêu 15% trở lên: cấp tỉnh đạt 15,7% (tăng 2,4%), cấp huyện 17% (tăng 2,7%), cấp cơ sở 20,8% (tăng 1,1%). Đối với 25 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, cấp tỉnh có tỷ lệ nữ cấp ủy trung bình của khu vực là 17% (cao hơn 1% so với tỷ lệ trung bình của 63 tỉnh, thành); cấp huyện có tỷ lệ nữ cấp ủy trung bình là 21,2% (cao hơn 1,1% so với tỷ lệ trung bình của 63 tỉnh, thành); cấp cơ sở có tỷ lệ trung bình là 24,1% (thấp hơn tỷ lệ trung bình của 63 tỉnh, thành 1,5%).

 

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh báo cáo tổng quan thực trạng đội ngũ cán bộ nữ trong khu vực

 

Xét chung trong toàn quốc, càng xuống cấp dưới thì nữ ủy viên càng có xu hướng trẻ hóa, cụ thể: tỷ lệ nữ cấp ủy viên dưới 40 tuổi ở cấp cơ sở cao nhất trong 3 cấp địa phương (chiếm 36,6% trong tổng số cấp ủy viên dưới 40 tuổi và chiếm 57,9% trong tổng số nữ cấp ủy viên); tỷ lệ này ở cấp huyện lần lượt là 34,2% và 27,7%; cấp tỉnh là 28,8% và 12,2%. Về cơ cấu nữ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ của cấp tỉnh và cấp huyện chiếm 28%, cấp cơ sở chiếm 23,8% (trên tổng số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số); nếu tính trên tổng số nữ cấp ủy viên thì tỷ lệ này ở cấp tỉnh chiếm 21,1%, cấp huyện và cấp xã là 18%, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tỷ lệ nữ Bí thư, Phó bí thư ở cả 3 cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước: cấp tỉnh: toàn quốc đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có 9 bí thư là nữ, trong đó 7 chị thuộc khu vực miền Bắc; cấp huyện: toàn quốc có 67 bí thư là nữ, chiếm 9,7% trong khi tỷ lệ này của khu vực miền Bắc là 8,8%, tỷ lệ nữ phó bí thư của khu vực miền Bắc là 7,1%; cấp cơ sở: toàn quốc có 1.163 bí thư là nữ, chiếm 11,4%, tỷ lệ này của khu vực miền Bắc là 9,0%, tỷ lệ nữ phó bí thư của khu vực là 13,4%.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp của khu vực đều cao hơn so với tỷ lệ trung bình của toàn quốc và đạt mục tiêu đề ra; cụ thể: tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 32,99%. Ở cả 3 cấp, nữ đại biểu HĐND độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi đều chiếm tỷ lệ cao nhất. Do đặc thù về địa bàn, tỷ lệ nữ đại biểu là người dân tộc thiểu số ở 3 cấp trong khu vực đều chiếm trên 30% tổng số nữ đại biểu.

 

Đại biểu tỉnh Yên Bái chia sẻ ý kiến tại phiên thảo luận

 

Hội LHPN Việt Nam đã tham mưu đề xuất chính sách, sửa đổi luật; thực hiện các hoạt động tham vấn nhằm tăng tỷ lệ cán bộ nữ; chủ động nắm tình hình cán bộ nữ và giới thiệu nguồn nhân sự nữ cho đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND; chủ động nắm tình hình cán bộ nữ và giới thiệu nguồn nhân sự nữ cho đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; thực hiện các hoạt động tăng cường kết nối, phát huy vai trò cán bộ nữ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong cuộc bầu cử.

Vẫn còn nhiều khó khăn trong phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham gia hội thảo chia sẻ, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh ngày càng trưởng thành, chất lượng cán bộ nữ được nâng cao; tỷ lệ cán bộ nữ của tỉnh tham gia cấp ủy, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội và các tổ chức trong hệ thống chính trị các nhiệm kỳ qua đều đạt và vượt yêu cầu của TW quy định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, cấp huyện, tham gia HĐND cấp xã có nhiệm kỳ chưa đạt so với mục tiêu; công tác luân chuyển, điều động cán bộ nữ còn gặp nhiều khó khăn; việc tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý từ đội ngũ cán bộ nữ có nơi chưa được quan tâm đúng mức; một số cán bộ nữ còn bị chi phối bởi hoàn cảnh gia đình, ngại thay đổi môi trường công tác, còn biểu hiện tự ti, chưa thực sự rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Thủy chia sẻ tại chương trình

 

Qua đó, theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Thủy, bà đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện, cơ chế để tổ cán bộ nữ tham gia công tác quản lý nhà nước, tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ nữ thời kỳ mới; phát huy tính năng động, sáng tạo Hội phụ nữ các cấp, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị; nghiêm túc xử lý các vi phạm về công tác cán bộ nữ; tăng cường đầu tư cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới ở các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TW Nguyễn Quang Dương nhận định: “Công tác phụ nữ đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. Tuy nhiên, cũng còn địa phương tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt còn thấp và còn khoảng cách khá xa so với các chỉ tiêu đề ra; nhất là lãnh đạo chính quyền cấp huyện và cấp cơ sở, nhiều địa phương, nhất là ở cấp cơ sở không có nữ trong ban thường vụ cấp ủy…”.

 

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TW Nguyễn Quang Dương phát biểu bế mạc hội thảo 

 

Đối với Hội LHPN Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức TW Nguyễn Quang Dương đề nghị:

1. Tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, trong đó có công tác cán bộ nữ.

2. Thường xuyên, sâu sát trong việc nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ nữ; tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu phụ nữ ưu tú, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và ứng cử vào cơ quan dân cử các cấp…

3. Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

4. Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ nữ tiềm năng; nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về vai trò, đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương, đất nước; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội.

6. Thúc đẩy sự kết nối và hiệu quả hoạt động của mạng lưới lãnh đạo nữ ở Trung ương và tỉnh, thành; phát huy vai trò tiên phong, truyền cảm hứng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ban Tổ chức hội thảo sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đưa ra tại hội thảo để  công tác phụ nữ và  phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ sẽ khắc phục được những hạn chế, tồn tại và có thêm nhiều kết quả tích cực, quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Minh Trang
 
Thư viện ảnh

Xem toàn bộ
frijul03151917gmt07002020_vwuoffice_bannerfrisep04162213ict2020_ntm_mtfrifeb21134940ict2020_1900thudec19103950ict2019_thujun27114339ict2019_frimar15065103gmt2019_ho_tro_pn_khoi_nghiepthudec19093829ict2019_frifeb22085300ict2019_an_toan_phu_nu_tre_em_copy

HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

Giấy phép số 103/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTÐT cấp ngày 2/8/2022

Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại: (024) 39.728.747 / Email: hoinutrithucvietnam@gmail.com

Người chịu trách nhiệm: TS. Phạm Thị Mỵ - Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Ghi rõ nguồn ® hointtvn.vn khi phát hành lại thông tin từ trang thông tin tổng hợp.